Reklamace a vrácení zboží | všeprotisk.cz

Reklamace a vrácení zboží

Vrácení nevyhovujícího zboží

Nakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho doručení. Zboží nám můžete donést osobně na naši prodejnu nebo ho poslat na adresu Budějovická 416, 39701 Písek společně s vyplněným formulářem o odstoupení od smlouvy.

save_alt Formulář odstoupení od smlouvy

Lze vrátit i použité zboží, bez původního obalu, ale pamatujte na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i 100 % původní ceny zboží. S ohledem na různé zboží posuzujeme každý případ vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) individuálně.

Online reklamace

1. Registrace a přihlášení

Pro možnost online reklamace se musíte registrovat a přihlásit. Poté získáte přístup k přehledu vašich objednávek s možností založení nové reklamace.

2. Registrace a přihlášení

Na stránce přehledu vašeho účtu kliknete na sekci Reklamace, kde kromě přehledu najdete tlačítko pro založení nové reklamace. Pomocí formuláře vyhledáte zboží, které chcete reklamovat a následně vyplníte údaje potřebné k jejímu vyřízení.

3. Tisk dokumentů a odeslání

vyplnění všech potřebných údajů budete přesměrování na stránku s informacemi o nově založené reklamaci. Zde kliknete na tlačítko Tisk Reklamace a vytištěný dokument přiložíte k balíku s reklamovaným zbožím. Tento dokument nám slouží k rychlé a správné identifikaci balíku. Zboží řádně zabalte, aby se po cestě nepoškodilo a odešlete nám jej poštou na adresu Budějovická 416, 39701 Písek, nebo ho přineste na naši prodejnu.

4. Vyřízení reklamace

My v co nejkratším možném čase reklamaci posoudíme. O vyřízení reklamace vás budeme informovat na váš email, v případě potřeby vás budeme kontaktovat telefonicky.

Reklamace bez uživatelského účtu

1. Reklamační formulář

Prvním krokem je stažení a vyplnění našeho reklamačního formuláře.

save_alt Reklamační formulář

2. Odeslání

Vytištěný a podepsaný formulář pak prosím přibalte do balíku, ve kterém nám budete zboží vracet. Kopii nám můžete zaslat i na náš e-mail a případně k němu připojit například fotografie reklamovaného zboží. Zboží řádně zabalte, aby se po cestě nepoškodilo a odešlete nám jej poštou na adresu Budějovická 416, 39701 Písek, nebo ho přineste na naši prodejnu.

3. Vyřízení reklamace

My v co nejkratším možném čase reklamaci posoudíme. O vyřízení reklamace vás budeme informovat na váš email, v případě potřeby vás budeme kontaktovat telefonicky.

Informace o záruční době

Kupující spotřebitel má nárok na záruční dobu v délce 24 měsíců (není-li u zboží uvedeno jinak, například delší zárukou nabízenou výrobcem). Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na záruční dobu 12 měsíců (není-li u zboží uvedeno jinak, například delší zárukou nabízenou výrobcem). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.