Vše pro tisk - tiskárny, tonery, náplně a příslušenství k tiskárnám

Náhradní plnění pro rok 2017

Také pro rok 2017 poskytujeme náhradní plnění. Jsme jedna z mála společností, ktera Vám zajistí náhradní plnění dle platné legislativy.

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Podmínky pro náhradní plnění 2017

Pro splnění tzv. povinného podílu existují tři způsoby:
1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením (dále jen OZP) v poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců,

2. odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením,

3. odvést do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.

Protože v současné době existují firmy, které nabízejí „náhradní plnění“ podvodně a využívají neznalosti v zákonech, níže uvádíme platné znění zákona.

Nejběžnější uvádění zákazníků v omyl jsou tvrzení, že vám firma může poskytnout náhradní plnění v neomezené výši a nebo že můžete od ní odebrat jakékoliv zboží. Při kontrole se totiž může stát, že vám náhradní plnění od takové firmy nebude uznáno a dodatečně budete muset odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek mzdy za celé období zpětně, včetně penále.

Znění zákona o náhradním plnění pro rok 2017

1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která v § 81 ukládá zaměstnavatelům, včetně státních institucí, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním či tělesným postižením (dále jen OZP) na celkovém počtu svých zaměstnanců ve výši povinného podílu 4%.

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
(a) zaměstnáváním v pracovním poměru
(b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
(c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech (a) až (c).

(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.

(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Pokud máte zájem využít náhradní plnění u VŠE PRO TISK s.r.o., neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.


 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 
  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

PROČ NAKUPOVAT U NÁS

 
- specializace na tisková řešení
- působnost po celé ČR
- záruka kvality zboží
- garance nizkých cen
- vyškolený personál

 

 


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

©2001–2017 VŠE PRO TISK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky používají soubory cookies. Více informací se dozvíte zde.
Veškeré ochranné značky a známky zde uvedené slouží pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.